Back to top
Partizáni (Národnooslobodzovacia armáda)
Juhoslávia, 1942 – 1945
Fotografia
Hrvatski povijesni muzej, Záhreb, Chorvátsko

Vďaka ľuďom pobúreným a znechuteným nacistickou tyraniou a brutalitou začal rásť odpor na okupovaných územiach. Na rozličných miestach mal rozličné formy, od rozsiahlych ozbrojených zrážok v Grécku, Poľsku, Juhoslávii a Sovietskom zväze až po občiansky odboj na iných miestach.