Back to top
Zdvihnite vyššie zástavu Marxa, Engelsa, Lenina a Stalina!
Sovietsky zväz, 1933
Gustavs Klucis (1895 – 1938)
Plagát
Reprodukcia
Российская государственная библиотека / Ruská štátna knižnica, Moskva, Rusko

Kult osobnosti Josifa Stalina sa začal prejavovať krátko po tom, ako koncom 20. rokov 20. storočia prevzal moc v Sovietskom zväze, a svoj vrchol dosiahol po sovietskom víťazstve v druhej svetovej vojne.