Back to top
Európa a Japonsko porciujú Čínu
Le Petit Journal, Paríž, Francúzsko, 1899
Henri Meyer (1844 – 1899)
Karikatúra
Dom európskej histórie, Brusel, Belgicko

Účastníci Berlínskej konferencie (1884 – 1885) stanovili základné pravidlá rozdelenia afrického kontinentu medzi európske mocnosti, a to bez akejkoľvek účasti samotných Afričanov. Koncom roka 1900 zostali nezávislé iba tri štáty. Európske mocnosti boli pripravené rozdeliť si aj Áziu.