Back to top
Mapa sveta
Čína, 2012
SinoMaps Press
© European Union 2016 / Dom európskej histórie, Brusel, Belgicko

Náš pohľad na svet je zvyčajne určovaný miestom, kde žijeme. Mapy sveta vytvorené mimo Európy to ukazujú mimoriadne jasne – náš kontinent sa zrazu zdá byť vzdialený a malý.