Back to top
Odpadky za celý rok v pohári
Marc Sautelet, odborník na životný štýl s nulovým odpadom, ktorý v rokoch 2018 až 2022 pracoval v spoločnosti Zero Waste Belgium
Brusel, Belgicko, 2016
Dom európskej histórie, Brusel, Belgicko
Fotografia 2022: Regular Studio, © EÚ, Európsky parlament

Ako môžeme ako jednotlivci a ako spoločnosť čeliť nekonečnému hromadeniu odpadu?