Back to top
Obrázok zo stanice na navrhovanie plagátov

Interaktívne miesto „Navrhnime plagát spoločne!“ vyzýva návštevníkov, aby si vytvorili vlastný plagát s použitím vizuálnych úlomkov z niektorých plagátov nachádzajúcich sa na výstave, pričom vytvoria pôvodné slogany a dodržia pravidlá dizajnu s cieľom získať pôsobivý plagát, ktorý bude možné premietnuť na obrazovke na výstave.