Back to top
Obrázok zo stanice na navrhovanie plagátov

Plagáty slúžia ako prostriedky na informovanie, ale aj na vzdelávanie a dokonca manipuláciu. Odrážajú spoločenský boj za idey, moc alebo bohatstvo a sprostredkujú občanom dobrú možnosť, aby sa vyjadrili k rôznym sociálnym, kultúrnym alebo politickým otázkam. Inými slovami, plagáty môžu byť prostredníkmi a svedkami ideologických konfrontácií v európskych dejinách, ktoré odrážajú aktuálnu situáciu a poskytujú nám bohatý obraz o európskych príbehoch. Táto téma je preto vhodným vzdelávacím nástrojom pre občanov aj mladších študentov s cieľom posilniť mediálnu gramotnosť a pomôcť preskúmať historický vývoj „verejnej sféry“ v Európe.