Back to top
©-Studio Harm Rensink

V ďalšej časti Prekážky a väzby sa skúma dvojaká povaha hraníc, ktorá môže byť tak fyzická, ako aj koncepčná, a hranice môžu byť vybudované alebo prirodzené. Európa je ústredným prvkom prebiehajúcich diskusií o migrácii a ľudských právach na jednej strane a o národnej suverenite a protekcionizme na druhej strane. Považuje sa jednak za ochrankyňu ľudských práv a jednak za nedobytnú pevnosť. Kultúrne a športové podujatia, festivaly a veľtrhy majú za cieľ odzrkadľovať ideálnu spoločnosť a pomáhať pri definovaní sociálnych, kultúrnych, hospodárskych a súkromných aspektov európskej identity.