Back to top
©-Studio Harm Rensink

Časť Chaos a jednota sleduje úlohu plagátov ako prostredníkov a svedkov ideologických stretnutí a konfrontácií, ktoré formovali európsku históriu od prvej svetovej vojny. Názov tejto časti odkazuje na antagonizmus a napätie, ktoré boli základom ideologických bojov a ozbrojených konfliktov v Európe počas celého 20. storočia, ale na druhej strane vyjadruje aj vôľu spolupracovať a napredovať prostredníctvom mierového a spoločného úsilia.