Back to top
Vývoj falošných správ – virtuálne prehliadky Domu európskej histórie

V tejto poslednej časti sa venujeme aktuálnejším otázkam – slobode písať a publikovať podľa vlastného uváženia: je toto právo absolútne alebo by malo mať určité obmedzenia? Pôsobia niektoré texty čisto deštruktívne alebo treba vždy chrániť slobodu prejavu? Asi ste počuli o nenávistných prejavoch a falošných správach na internete a v sociálnych médiách, ale nejde o nič nové ...