Back to top
„Baga Nimba“ - Niyi Olagunju (nar. v roku 1981), Spojené kráľovstvo – Nigéria, 2019, Socha Umelo starnuté drevo a pozlátený bronz
© Dom európskej histórie, Brusel, Belgicko

Koloniálne dedičstvo

Po celé stáročia prinášala európska koloniálna nadvláda nad rozsiahlymi územiami a regiónmi na celom svete do Európy bohatstvo a zdroje, no kolonizované miestne obyvateľstvo bolo vystavené útlaku a chudobe.

Socha, ktorú vytvoril Niyi Olagunju, vyjadruje, ako môže traumatizujúca skúsenosť s kolonializmom narušiť identitu. Predmety, ktoré majú duchovný, náboženský, sociálny alebo spoločenský význam, skončili ako exponáty v európskych múzeách. Privlastnenie si a prispôsobenie afrických dejín, kultúry a tradícií je v hlbokom rozpore s pôvodným významom týchto artefaktov a jeho následkom je historická vykorenenosť.

S rastúcimi žiadosťami o vrátenie predmetov s kontroverznou históriou začali niektoré európske krajiny svoje múzejné zbierky revidovať.