Back to top
© The Royal Albert Memorial Museum

City Community Trust

CCT je vedúca charita Exeteru zaoberajúca sa zdravím a duševnou pohodou, ktorá pracuje spolu s futbalovým klubom mesta Exeter a poskytuje mnoho aktivít ľuďom každého veku so zameraním na zdravie, vzdelávanie, duševnú pohodu a fyzickú aktivitu. CCT sa počas krízy COVID-19 zamerala na pomoc podporným službám v meste Exeter a vo Východnom Devone. Celý máj odpovedali na žiadosti o donášku potravín a liekov pre najviac zraniteľných ľudí v komunite a teraz podporujú ľudí vyžadujúcich ochranu a zraniteľných ľudí – Jamie Vittles, Andy O’Doherty a celý tím City Community Trust boli nominovaní Peterom Hollandom.