Back to top
© Mestská rada Lisburn a Castlereagh

Pracovníci a radca mestskej rady Lisburn a Castlereagh s kvetinovým záhonom pre Národnú zdravotnú službu (NHS) Veľkej Británie

Tento kvetinový záhon venovaný Národnej zdravotnej službe (NHS) vysadili pracovníci mestskej rady Lisburn a Castlereagh v záhradách historického hradu zo 17. storočia v Lisburne.