Back to top
© Hasso von Henninges (Museum Foundation Post and Telecommunications)

Denník z mimoriadnych čias

Kniha, ktorú vydal umelec Hasso von Henninges, je zbierkou príspevkov od 20 autorov, ktorí píšu o svojich každodenných zážitkoch, rutine a dojmoch z obdobia koronavírusu v mesiacoch marec a apríl. Tieto týždne poznačili opatrenia na boj proti koronavírusu a izolácia. Svoje myšlienky zapisujú sčasti rukou a sčasti digitálne. Vydavateľstvo vydalo 32 kópií tohto 260-stranového diela.

Norimberg, marec/apríl 2020