Back to top
© Lucy Lees

Zdravotné sestry na detskom oddelení s ozdobenými štítmi

Múzeum Lockdownu v Oldhame je digitálny projekt na zachytenie obrazu o tom, ako na tomto mieste plynul život počas pandémie COVID-19. Autori požiadali miestnu komunitu, aby pomohla zaznamenať a preskúmať toto obdobie, aby sa s budúcimi generáciami obyvateľov Oldhamu  mohli podeliť o digitálnu momentku.