Back to top
© Isabelle Mathieu, provincia Liège, Valónsko, Belgicko

Ochranná maska

Túto masku navrhla v kontexte zdravotnej krízy Covid-19 Isabelle Mathieu, výrobkyňa klobúkov z Alleur. Toto dielo bolo vytvorené s cieľom umožniť komunikáciu s nepočujúcimi, ťažko sluchovo postihnutými alebo nemými. „Relab de Liège“ spolupracovalo na projekte tým, že zabezpečilo laserové rezanie materiálu, čím sa zaručilo, aby okraje tkaniny neprekrývali štít.