Back to top
© Katalin Orbán

Z Herendu

Som z Herendu. Spolupracovali sme s viacerými pomocníkmi, krajčírskymi dielňami a sponzormi a dobrovoľne sme vyrobili približne 50 000 rúšok vo veszprémskej župe a poskytli ich bezplatne. Väčšina z nich smerovala do nemocníc a lekární.