Back to top
© Ángel Villa

Nový každodenný život

Zároveň sme požiadali členov našej komunity, aby nám zaslali fotografie, na ktorých zachytia návrat do svojich štvrtí po niekoľkých mesiacoch. Ángel poslal fotografiu zo svojej prvej návštevy kostola po dlhom čase. Jún 2020