Back to top
© Sakari Kiuru, Finnish Heritage Agency

Trieda 3B Helsinskej nemeckej školy na hodine životného prostredia v Sinebrychoffskom parku 26. mája 2020. Keď sa v polovici mája školy opäť otvorili, časť vyučovania prebiehala vonku a časť v triedach. V pozadí na fotografii je Anmol Dogar, učiteľka špecializovaná na osobitné vzdelávacie potreby.