Back to top
© Mălina Lorelei Fulga (nar. 1998), študentka UNARTE – Grafický dizajn

Projekt Domov je všade – neexistuje vonkajšok, 2020 / Zavoláme vám, 2020

„Žiaľ, vzhľadom na súčasnú situáciu je môj byt mojím jediným „domovom“. Pri kreslení sa mi darí trochu uniknúť a pobudnúť v rôznych priestoroch, ktorých atmosféra mi je blízka. Aj keď stvárňujem stav osamelosti a nudy, považujem toto obdobie za veľmi prospešné pre môj umelecký i iný rozvoj.“