Back to top
© Gašper Lešnik

Zatvorené ihrisko v parku

Používať detské športové zariadenia bolo zakázané, aby sa zabránilo šíreniu infekcie. Príslušné orgány preto zaistili ihriská výstražnými páskami.