Back to top

NÁVŠTEVY BEZ SPRIEVODCU

Študenti sa najviac naučia vtedy, keď nové informácie objavujú sami. Vzdelávací tím Domu európskej histórie preto vytvoril dva súbory aktivít, ktorých základom je kladenie otázok. Tieto súbory obsahujú otázky, vďaka ktorým sa študenti pri hľadaní odpovedí detailne oboznámia s príbehmi a exponátmi múzea.

Pracovné hárky sú určené pre žiakov a študentov vo veku 12 až 18 rokov a sú k dispozícii vo francúzštine, v holandčine, angličtine a nemčine. Sú bezplatné a nájdete ich pri vchode do múzea. Pri rezervácii návštevy je dôležité uviesť počet kópií a jazyk, v ktorom budete hárky potrebovať.

Zisti, analyzuj a diskutuj”: tento súbor sa týka stálej expozície a nabáda študentov k tomu, aby v malých skupinách samostatne vyhľadávali, skúmali a analyzovali historické údaje.  Pre učiteľov je k dispozícii interaktívny tablet, ktorý obsahuje sprievodné pokyny k pracovným hárkom.

Naučte sa niečo o EÚ v 12 krokoch“: Prečo sa musíme učiť o Európskej únii (EÚ)? Čo predstavuje EÚ pre dnešných študentov? Ako by sa podľa nich mala EÚ ďalej rozvíjať a zdokonaľovať? Tieto otázky sú ťažiskom tohto poznávacieho okruhu, v ktorom sa využívajú historické dokumenty a predmety vystavené pri jednotlivých míľnikoch v dejinách EÚ.

Súbory „Zisti, analyzuj a diskutuj“ a „Naučte sa niečo o EÚ v 12 krokoch“ sú určené pre prehliadky stálej expozície trvajúce 90 minút.

Prehliadka Domu európskej histórie bez sprievodcu sa dá uskutočniť aj individuálne. Každý študent dostane tablet, s pomocou ktorého sa môže v jednom z 24 jazykov oboznámiť s ponukou múzea.

Rezerváciu treba urobiť aspoň štyri týždne vopred.

Ak máte ďalšie otázky, navštívte našu stránku Často kladené otázky pre učiteľov. Ďalšie otázky: historia-learning@ep.europa.eu

 

VEĽKOSŤ SKUPINY

Skupiny bez sprievodcu v DEH nesmú mať – v závislosti od aktuálnej kapacity – viac ako tridsať študentov a na každých pätnásť študentov sa vyžaduje jedna sprievodná osoba.