Back to top

Cookies

Súbory cookies a súkromie

Účel a používanie súborov cookies

Webová lokalita Dom európskej histórie ukladá súbory cookies výlučne so zámerom aktivovať alebo posilniť funkcie alebo zlepšiť navigáciu používateľa. Parlament v žiadnom prípade nepoužíva súbory cookies na zhromažďovanie, šírenie alebo zaznamenávanie osobných údajov.

 Čo robiť, ak nechcete, aby bolo vo Vašom počítači nastavené ukladanie súborov cookies?

Ukladanie informácií vo Vašom počítači alebo mobilnom zariadení a ich využívanie možno pociťovať ako zásah do súkromia, najmä ak tieto informácie ukladá a využíva tretia strana bez Vášho vedomia. Ak chcete, môžete zablokovať niektoré alebo všetky súbory cookies alebo dokonca vymazať súbory cookies, ktoré už boli na Vašom počítači uložené. Treba si však uvedomiť, že tak môžete prísť o niektoré funkcie. Na to stačí zmeniť nastavenia úrovne súkromia v prehliadači.

Niektorí operátori tretích strán vyvinuli nástroje, ktoré prostredníctvom ich modulov znemožňujú zhromažďovanie a používanie údajov.

Webová lokalita Dom európskej histórie a súbory cookies

Súbory cookies prvých strán

has_js: Tento súbor cookie sa používa na overenie toho, či je JavaScript vo Vašom prehliadači aktívny alebo neaktívny. Jeho platnosť vyprší po skončení každej relácie.

cookies-agreed: Tento súbor cookie sa používa na ukladanie informácií o preferenciách používateľa pri prehliadaní. Predvolená hodnota: tretia strana, súbor cookie je odmietnutý. Trvanie: najviac 1 rok

AT Internet:

Na webovej stránke Parlamentu sa používajú tieto súbory cookie:

atidvisitor: Tento súbor cookie slúži na monitorovanie výkonnosti stránok navštevovaných používateľmi webových stránok Parlamentu.

idrxvr:  Tento súbor cookie slúži na monitorovanie návštevnosti a upozornenie na problémy, ktoré by mohli nastať pri prezeraní našich webových stránok.

atredir: Tento súbor cookie slúži na uchovanie informácií v prípade presmerovania pomocou javascriptu.

atuserid: Tento súbor cookie slúži na uloženie anonymnej identity používateľa na webových stránkach Parlamentu.

Službu AT internet je možné deaktivovať. (Táto stránka nemusí byť dostupná vo vašom jazyku.)

Viac informácií o politike ochrany údajov spoločnosti AT Internet.

Súbory cookies tretích strán

Dom európskej histórie nemá na svojej webovej lokalite žiadne súbory cookies tretích strán.

Analytics cookies