Back to top

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Praktické informácie

Nové bezpečnostné opatrenia pre návštevníkov Domu európskej histórie
Kedy je múzeum otvorené?

pondelok 13.00 – 18.00 h, utorok – piatok 9.00 – 18.00 h, sobota – nedeľa 10.00 – 18.00 h

Múzeum je zatvorené: 1. januára, 1. mája, 1. novembra, 24., 25. a 31. decembra.

Kde sa Dom európskej histórie nachádza?

Naša adresa je Rue Belliard/Belliardstraat 135, 1000 Brusel, Belgicko.

Aké je telefonne číslo?

+32 2 283 1220

Aká je poštová adresa Domu európskej histórie?

House of European History, European Parliament, Rue Wiertz 60, 1047 Brussels.

Koľko stojí vstupné?

Vstup je zdarma.

Prechádza sa bezpečnostnými kontrolami?
Môžem si niekde odložiť bicykel?

Pri Dome európskej histórie sa momentálne nenachádza stojan na bicykle ani krytý prístrešok.

Koľko trvá návšteva Domu európskej histórie?

Približne 90 minút.

Sú v múzeu povolené batohy, fľaše a jedlo?

Batohy, jedlo a nápoje nie sú povolené a mali by ste si ich odložiť do skriniek.

Môže si verejnosť zarezervovať priestory múzea na súkromné podujatia?

V súčasnosti to nie je možné.

V ktorých jazykoch sú dostupné podporné materiály?

Pri príchode návštevníci dostanú interaktívny tablet, ktorý ich bude sprevádzať návštevou a ktorý poskytuje zvukový, textový a obrazový obsah týkajúci sa stálej výstavy v 24 jazykoch. Každý tablet disponuje špeciálnymi funkciami pre študentov a deti, ako aj špeciálnou zvukovou aplikáciou pre sluchovo postihnutých návštevníkov. K dispozícii sú aj tlačené letáky, (platený) knižný sprievodca a materiály pre rodiny.

Je stanovený minimálny vek pre vstup detí?

Odporúčame, aby detskí návštevníci múzea mali aspoň šesť rokov. Rodičia môžu niektoré časti stálej výstavy považovať za vhodné až pre deti od 11 rokov.

Aké usmernenia platia pre deti a školské skupiny, ktoré navštevujú múzeum?

1. Všetky deti vo veku menej ako 14 rokov musí sprevádzať dospelá osoba, ktorá za ne zodpovedá počas celej návštevy Domu európskej histórie.

2. Školské skupiny alebo skupiny detí musí sprevádzať aspoň jedna dospelá osoba na:

– päť detí vo veku menej ako šesť rokov alebo päť detí predškolského veku;

– desať detí vo veku od 6 do 14 rokov;

– pätnásť žiakov vo veku aspoň 14 rokov.

3. Sprevádzajúce dospelé osoby musia zostať so svojou skupinou počas celej návštevy.

4. Dieťa, ktoré nevie nájsť svoju sprevádzajúcu dospelú osobu, vezme zamestnanec Domu európskej histórie do kancelárie recepcie, kde sa sprevádzajúca dospelá osoba vyhlásením požiada, aby si prišla dieťa vyzdvihnúť.

5. Európsky parlament nepreberá zodpovednosť za úrazy, ktoré môžu utrpieť deti bez dozoru.

Smie sa v múzeu fotografovať?

V múzeu je dovolené robiť širokouhlé snímky s výnimkou vstupných priestorov a bezpečnostných priestorov. Niektoré predmety a výkladné skrine sú označené symbolom „Nefotiť“ z dôvodu ochrany zbierok alebo autorských práv stanovených inštitúciami, ktoré zapožičali exponáty. Fotografie s použitím blesku nie sú povolené. Upozorňuje, že ďalšie zverejnenie snímok predmetov na profesionálne účely si môže vyžadovať uvedenie informácií o autorských právach. Viac informácií v tejto súvislosti si vyžiadajte na tejto e-mailovej adrese: historia-press@europarl.europa.eu

Vybavenie

Máte priestory na prebaľovanie detí?

Prebaľovacia miestnosť sa nachádza v uvítacej zóne pri vchode na prízemí.

Je možný vstup s detskými kočíkmi?

Áno, cez vchod na prízemí.

Aká podpora je k dispozícii pre ľudí so zdravotným postihnutím?

Všetky naše zariadenia a aktivity sú plne dostupné pre návštevníkov s obmedzenou pohyblivosťou a osobitnými potrebami vrátane vozičkárov. Sluchovo postihnutí návštevníci si v poskytnutých tabletoch môžu čítať titulky alebo textový opis filmových príbehov.

Môžete poskytnúť invalidné vozíky?

Našim návštevníkom môžeme zapožičať dva invalidné vozíky – na rezerváciu použite, prosím, kontaktný formulár. Vzhľadom na vysoký dopyt však odporúčame, aby ste si priniesli vlastný invalidný vozík.

Môžem si objednať obedové balíčky pre deti?

Áno, obráťte sa na prevádzkovateľa kafetérie prostredníctvom kontaktného formulára.

Mám osobitné stravovacie potreby. Ako môžem zistiť, či je jedlo v kafetérii pre mňa vhodné?

Informácie o dietetických obmedzeniach sú k dispozícii na webovej stránke kafetérie. Ak máte ďalšie otázky, použite kontaktný formulár.

Po návšteve

Ako sa môžem skontaktovať s oddelením pre straty a nálezy?

Na dopyty týkajúce sa stratených vecí použite kontaktný formulár.

Môžem si predmety predávané v múzeu kúpiť aj online?

Kúpa týchto predmetov je možná len osobne pri návšteve.

Ako sa dozviem o novinkách z múzea?

Najnovšie správy z múzea nájdete v časti Pod lupou na našej webovej stránke, ako aj na našich kanáloch na Facebooku a Twitteri.

Webová stránka a sociálne médiá

Niečo na stránke nefunguje alebo som našiel nefunkčný odkaz. Ako mám na to upozorniť?

Otázky týkajúce sa vzdelávania a učenia sa

Kde nájdem informácie o vzdelávacích aktivitách a učebných materiáloch v Dome európskej histórie?

Pozri osobitnú časť „Často kladené otázky pre učiteľov“.

Skupinové návštevy

Prečo je potrebná skupinová rezervácia pre 10 a viac osôb?

Vyžaduje sa z bezpečnostných dôvodov. Bez rezervácie môžu byť takéto skupiny požiadané, aby počkali, kým sa v múzeu uvoľní miesto.

Ako môžem získať písomné potvrdenie mojej skupinovej rezervácie?

Potvrdenie dostanete e-mailom.

Koľko trvá skupinová návšteva?

Približne 90 minút.

Je k dispozícii audiosprievodca?

Pri príchode návštevníci dostanú interaktívny tablet, ktorý ich bude sprevádzať návštevou a ktorý poskytuje zvukový, textový a obrazový obsah týkajúci sa stálej výstavy v 24 jazykoch. Každý tablet disponuje špeciálnymi funkciami pre študentov a deti, ako aj špeciálnou zvukovou aplikáciou pre sluchovo postihnutých návštevníkov. Audiosprievodca stálou výstavou k dispozícii nie je. Je však k dispozícii leták a (platený) katalóg.

Môže si organizácia rezervovať viaceré časové intervaly?

Vezmite, prosím, na vedomie, že jedna organizácia si nemôže počas jedného týždňa rezervovať viaceré časové intervaly. Ak chcete rezervovať viacero časových intervalov, kontaktujte nás, prosím, aby ste nám mohli objasniť vaše dôvody.

Výstavy a obsah

Aké sú možnosti výskumu v múzeu?

V súčasnosti nedisponujeme možnosťami na výskum. V budúcnosti môžu príležitosti na výskum vzniknúť prostredníctvom partnerstiev a seminárov.

Ako môžem získať práva na použitie obrázku v knihe, médiách alebo na iný komerčný účel?

Autorské práva na väčšinu obrázkov patria tretím stranám. Museli by ste sa spojiť priamo s držiteľom autorského práva.

Ako dlho trvá dočasná výstava?

Dočasné výstavy budú trvať približne jeden rok.

Stáže

Ako sa môžem uchádzať o stáž v Dome európskej histórie?