Back to top
„CCCP USA”
Paris, Franța, 1968
Roman Cieslewicz
Afiș
Reproducere
Casa Istoriei Europene, Bruxelles, Belgia

Blocul vestic și cel estic erau hotărâte să evidențieze superioritatea propriului model de societate. Estul a aderat la înlocuirea capitalismului cu ideologia comunistă și avea la bază o economie planificată la nivelul statului și guvernarea partidului unic. Aceste caracteristici economice și politice erau prezentate ca simple etape intermediare pe calea realizării unei societăți fără clase sociale și a dispariției statului.