Back to top
„Portretul domnului și doamnei Georges Hobé”
Belgia, a doua jumătate a secolului XIX
Gustave Vanaise (1854-1902)
Musées royaux des Beaux-Arts / Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, Brussels, Belgium

De origine franceză, cuvântul „burghezie” descria o nouă categorie de persoane care a apărut în urma schimbărilor sociale generate de revoluția industrială. Independentă din punct de vedere economic, educată și cu din ce în ce mai multe drepturi politice, această nouă clasă socială a constituit forța motrice a schimbărilor politice și economice.