Back to top

Când zidurile vorbesc!

Afișe • promovare, propagandă și protest

30 aprilie 2022 - noiembrie 2022

Afișul ilustrat s-a născut în Europa la sfârșitul secolului al XIX-lea, reflectând o lume în care comerțul ocupa un loc tot mai important și, ulterior, ideologii politice care intrau în conflict. Prin dimensiunea și prezența lor impresionante, afișele au dominat spațiul public și au contribuit la modelarea peisajului urban. Afișele sunt efemere, concepute pentru un moment anume, însă multe elemente sunt refolosite și au ecou în memoria culturală de până astăzi. De la propaganda din timpul războaielor mondiale și al Războiului Rece, până la explozia schimburilor culturale și a turismului și apariția unor mișcări sociale eterogene după cel de-al Doilea Război Mondial, expoziția „Când zidurile vorbesc” dezvăluie straturile complexe ale divizării și unității europene, printr-o selecție de afișe din colecția Casei Istoriei Europene. Acestea reflectă dezvoltarea și transformarea sferei publice din orașele europene, explorând schimbările semnificative ale modului în care au fost concepute afișele europene de-a lungul timpului, precum și paralele, corelații și interrelații dintre afișele din diferite țări.

Conținutul expoziției

Introducere

Turbulențe și unitate

Bariere și conexiuni

Activism și protest

Ce urmează după afiș?

Sinteză pedagogică