Back to top

ZWIEDZANIE Z PRZEWODNIKIEM I WARSZTATY

ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI

Zwiedzanie z przewodnikiem i warsztaty są dostępne w czterech językach: angielskim, francuskim, niderlandzkim i niemieckim. Jeśli chcesz zapoznać się z materiałami dydaktycznymi proponowanymi we wszystkich 24 językach urzędowych UE, zobacz sekcję Ćwiczenia w klasie.

W celu uzyskania dodatkowych wskazówek na temat, jak optymalnie zorganizować zwiedzanie, skontaktuj się z zespołem dydaktycznym historia-learning@ep.europa.eu