Back to top

ZASIĘG

Projekty informacyjne Domu Historii Europejskiej realizujemy zgodnie z następującymi zasadami:

  • Pozyskiwanie odbiorców: organizujemy szereg działań informacyjnych, aby poszerzać wiedzę oraz zwiększać liczbę zwiedzających i użytkowników. Uwzględniamy przy tym również osoby, które raczej nie odwiedzają muzeów.
  • Dostępność: chcemy zapewnić odbiorcom równy dostęp do zasobów, niezależnie od miejsca pobytu, poziomu wykształcenia, wieku, pochodzenia etnicznego, zdolności fizycznych lub intelektualnych czy języka. Przygotowujemy wystawy, usługi i programy z uwzględnieniem zasad włączenia społecznego.
  • Konsultacje i badania: konsultacje i badania naukowe są podstawą inicjatyw informacyjnych, dzięki którym programy i wydarzenia są dostosowane do potrzeb określonych grup docelowych lub uczestniczących społeczności.
  • Wiodąca rola: Dom Historii Europejskiej odgrywa wiodącą rolę w budowaniu sieci ułatwiających partnerstwa, współpracę i porozumienia z innymi instytucjami i organizacjami.

Obecne projekty Domu Historii Europejskiej obejmują wystawę objazdową „Fake for Real”, Miejsca Europejskiej Demokracji i ogólnoeuropejskie partnerstwo z muzeami na temat odpadów „Throwaway – a history of a modern crisis”.

Pokaż 1 - 1 z 1 elementów