Back to top

EUROPA W RUINIE

Konsekwencją pierwszej wojny światowej jest rozpad starych imperiów i powstanie nowych państw. Pacyfizm i idea integracji europejskiej zyskują na znaczeniu.

Druga wojna światowa często określana jest jako „wojna totalna” , gdyż zanika podział na żołnierzy i cywilów. Miliony ludzi padają ofiarą masowej eksterminacji, deportacji, śmierci głodowej, pracy przymusowej, obozów koncentracyjnych i bombardowań.

Wejście do Europy w gruzach - trzecie piętro

PIERWSZA WOJNA ŚWIATOWA

Rok 1914 to punkt zwrotny w Europie, która dominuje na świecie politycznie, gospodarczo i kulturalnie.

Jednak wybuch pierwszej wojny światowej, pierwszej zindustrializowanej wojny masowej, powoduje bezprecedensowe zniszczenia zarówno na polu bitwy, jak i wśród ogółu społeczeństw europejskich. Te cztery lata głęboko wstrząsają Europą, wciągając ją w światowy konflikt na niespotykaną dotychczas skalę.

Katastrofa ta to początek najbardziej krwawego stulecia w europejskiej historii, a jej traumatyczne skutki mają głęboki wpływ na europejską pamięć.

Audio przewodnik:

TOTALITARYZM KONTRA DEMOKRACJA

Konsekwencją pierwszej wojny światowej jest rozpad starych imperiów i powstanie nowych państw. Pacyfizm i idea integracji europejskiej zyskują na znaczeniu.

W całej Europie rozwija się demokracja parlamentarna, natomiast Związek Radziecki staje się pierwszą dyktaturą komunistyczną. Jednakże do 1939 r. większość systemów demokratycznych upada i przeważająca część Europejczyków żyje w reżimach autorytarnych lub totalitarnych, które kontrolują życie publiczne i prywatne oraz ograniczają wolność jednostki.

Po dojściu do władzy w 1933 r. naziści wprowadzają reżim totalitarny, uznający aryjskich Niemców za biologicznie wyższą rasę panów, predestynowaną do panowania nad Europą. Żydów obarcza się winą za problemy Niemiec i oskarża o spiskowanie w celu przejęcia kontroli nad światem.

Audio przewodnik:

 

DRUGA WOJNA ŚWIATOWA

Druga wojna światowa często określana jest jako „wojna totalna” , gdyż zanika podział na żołnierzy i cywilów. Miliony ludzi padają ofiarą masowej eksterminacji, deportacji, śmierci głodowej, pracy przymusowej, obozów koncentracyjnych i bombardowań.

Pod władzą nazistów miliony ludzi giną w systematycznych czystkach etnicznych i społecznych. Eksterminacja europejskich Żydów pod względem skali i stopnia biurokratyzacji nie znajduje porównania z żadnym innym wydarzeniem w historii. Wojna ma szczególnie okrutny przebieg w Europie Środkowo-Wschodniej, która znalazła się w ogniu krzyżowym między narodowym socjalizmem a stalinizmem.

Audio przewodnik:

DZIEŁO ZNISZCZENIA

Szacuje się, że 60 mln osób straciło życie podczas II wojny światowej, z czego prawie dwie trzecie stanowiła ludność cywilna. Jednak same liczby nie wyrażają w pełni towarzyszących temu tragedii osobistych czy katastrofalnego wpływu tych wydarzeń na różne grupy osób. Zebrane tu przedmioty opowiadają ludzkie historie kryjące się za tymi wydarzeniami i skłaniają nas wszystkich do przemyślenia, jak ludzie radzą sobie z traumą i stratami na taką skalę.

Audio przewodnik: