Back to top

WYSTAWA STAŁA

W miarę zwiedzania głównej wystawy zauważysz, że nie opowiadamy historii poszczególnych narodów europejskich. Chcemy natomiast zbadać, jak historia ukształtowała europejską pamięć i jak wpływa na nasze obecne życie i naszą przyszłość. Podobnie jak w życiu, niektóre rzeczy chcemy pamiętać, o innych wolelibyśmy zapomnieć. I oczywiście na to samo zdarzenie można patrzeć z różnych perspektyw.

Treści przedstawione na naszej stronie są wyrywkiem naszej wystawy stałej.

Wejście do drugiego piętra Shaping Europe

KSZTAŁTOWANIE EUROPY

Czy Europa ma wspólną przeszłość? Jakie elementy łączą nasz kontynent? Twoja podróż rozpoczyna się tutaj!

Wejście do Europy globalnej potęgi - trzecie piętro

EUROPA: ŚWIATOWA POTĘGA

Żądanie demokracji i suwerenności państw, wzrost uprzemysłowienia i ekspansja imperializmu wspólnie i radykalnie wpłynęły na los Europy. Europa osiąga szczyt swej światowej potęgi. Te zmiany powodują napięcia społeczne w dziewiętnastowiecznej Europie – ich wpływ jest odczuwalny do dziś.

Wejście do Europy w gruzach - trzecie piętro

EUROPA W RUINIE

Skrajne okrucieństwo i pogarda dla ludzkiego życia uwidaczniają się w trakcie masowych wojen i totalitarnego terroru pierwszej połowy XX w.

Wejście na czwarte piętro

ODBUDOWA PODZIELONEGO KONTYNENTU

Z popiołów wojny wyłania się nowy polityczny krajobraz podzielony żelazną kurtyną. Zaczyna się realizacja idei integracji europejskiej, ale czy odniesie sukces?

Wejście na piąte piętro - Shattering Certainties

KONIEC NIEZACHWIANEJ PEWNOŚCI

Pędząca powojenna gospodarka traci tempo. Reżimy komunistyczne borykają się z problemami systemowymi oraz brakiem społecznej i politycznej legitymacji. Globalizacja i koniec zimnej wojny przyspieszają integrację europejską.

EUROPA OBECNIE

Jakie wspólne przekonania jednoczą nas, niezależnie od różnic politycznych, religijnych, kulturowych i społecznych? Co przyszłe podręczniki historii powiedzą o naszej teraźniejszości?