Back to top

Równe traktowanie? – Prawa człowieka

Wiek: 
12-15
OPIS

W materiałach na ten temat analizujemy niektóre spośród najistotniejszych kategorii szeroko rozumianych praw człowieka oraz oceniamy związki i sprzeczności między prawami a obowiązkami. Współczesne i historyczne przykłady z Europy i ze świata prowadzą uczniów przez tę problematykę, zmuszając do zastanowienia nad własną postawą wobec skomplikowanych etycznie sytuacji. Rozważane kwestie to poszanowanie praw innych ludzi, konflikt między praktykami kulturowymi a prawami człowieka, a także pytanie o to, czy w niektórych okolicznościach można usprawiedliwić odebranie ludziom ich praw.