Back to top

Tak tworzy się historia: dokumentowanie pandemii COVID

Dokumentowanie pandemii na poziomie europejskim

Na początku 2020 r. Dom Historii Europejskiej rozpoczął projekt, w którego ramach gromadzono materiały dokumentujące życie w Europie podczas pandemii COVID-19, ze szczególnym naciskiem na przykłady solidarności, nadziei i budowania wspólnoty. Poniżej można obejrzeć szereg opisanych eksponatów podarowanych do naszych zbiorów.

Niektóre z nich można było oglądać w Sali bajek w muzeum od czerwca do grudnia 2020 r.

Transparenty z tęczą i hasłem „Wszystko będzie dobrze”

We Włoszech ludzie zaczęli robić transparenty z tęczą i tym optymistycznym hasłem: „Andrà tutto bene” (Wszystko będzie dobrze). Wywieszali je w oknach i na balkonach, pokazując solidarne pozytywne myślenie w obliczu trudnej sytuacji. Przypomina to kantońskie wyrażenie „jiayou” (Nie poddawaj się), które można było zaobserwować w Chinach, gdzie rozpoczęła się pandemia.

Transparenty z tęczą rozpowszechniły się w całej Europie, a hasło stało się jednym z najważniejszych ciągów słów kojarzonym z pandemią koronawirusa.

Granice państwowe w czasie zarazy

Swoboda przemieszczania się otrzymała podczas pandemii ciężki cios. Przywrócono zapomniane już granice, a wielu Europejczyków zostało oddzielonych od swoich rodzin. Mieszkańcy przygranicznych miejscowości zareagowali kreatywnością, dziełami sztuki i cichymi protestami przeciwko temu ograniczeniu swobody przemieszczania się. 

Prawa podstawowe w warunkach lockdownu

Lockdown na skalę europejską czasami oznaczał ograniczenie praw podstawowych. Ludzie znaleźli jednak sposoby, aby wyrazić swoją opinię.

Kreatywna reakcja

Tworzenie sztuki i delektowanie się nią odegrało dużą rolę w przeżywaniu lockdownu. Dorośli i dzieci wyrazili cały wachlarz uczuć za pomocą rysunków, wierszy czy muzyki. W ramach projektów szkolnych lub studyjnych udokumentowali swoje życie codzienne. Inne prace artystyczne powstały, aby wspierać przyjaciół i członków rodziny.

Pracownicy służby zdrowia – nowi bohaterowie

Od samego początku pandemii COVID-19 pracownicy służby zdrowia znajdują się na pierwszej linii frontu. Wielu przypłaciło swoją pracę życiem. Taką cenę miała praca w szpitalach, ale też w sektorze opieki zdrowotnej w ogólności, często z powodu niewystarczającego wyposażenia ochronnego. Pielęgniarki i lekarzy nazywa się teraz nowymi superbohaterami tych niespokojnych czasów.

Solidarność w praktyce

Wybuch epidemii COVID-19 będzie się kojarzył z niedostatkami w zaopatrzeniu w środki ochrony, nie tylko dla ogółu społeczeństwa, ale także dla pracowników służby zdrowia. Brak masek, kombinezonów i innego wyposażenia ochronnego spowodował dramatyczne sytuacje w wielu krajach europejskich. Na całym kontynencie konieczność natychmiastowej reakcji sprawiła, że obywatele proponowali ochotniczo swoją pomoc, aby jak najszybciej znaleźć rozwiązanie.

Pandemic Soundscapes

How did Europe sound during the coronavirus pandemic? What connects the lockdown experience across the continent? This sound composition created by Mara Maracinescu features 21 distinct recordings from 17 European countries, made between March and May 2020 during the first European COVID-19 lockdown.

The main purpose of the research and resulting composition was to trace the impact of the lockdown on European soundscapes: new rituals or types of gathering that appeared; changes in the ambient soundscape, due to lower traffic, or the amplified presence of the State’s voice, for example through loudspeakers.