Back to top

PUBLIKACJE

Dom Historii Europejskiej ma za zadanie rozpowszechniać wiedzę na temat historii europejskiej i pobudzać publiczną dyskusję na temat nieprzemijającej obecności przeszłości w dzisiejszym świecie.

Dzięki publikacjom zwiedzający mogą uzyskać wgląd w działanie muzeum, jego filozofię i zawartość w szerszym sensie. To z kolei przedłuża wrażenia z muzeum po zwiedzaniu, a także daje jego przedsmak.

W tej sekcji można zapoznać się z podstawami wystawy stałej w świetle kluczowych wydarzeń historii europejskiej. Znaczące eksponaty wystawy zostały objaśnione dzięki szczegółowym opisom i esejom naukowym. 

Udostępniamy również szereg artykułów wnoszących wkład do debaty i analizy tematów związanych z Domem Historii Europejskiej.

ARTICLES IN EXTERNAL PUBLICATIONS
Pokaż 1 - 12 z 12 elementów
Book cover Hans-Gert Pottering

Obszerna biografia „Sumienie Europy” autorstwa historyków Michaela Gehlera i Marcusa Gonschora z przedmową Donalda Tuska to pełen szczegółów wyborny portret Hansa-Gerta Pötteringa, byłego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego (PE) i inicjatora projektu Domu Historii Europejskiej.Dowiedz się więcej

Jakie miejsce zajmuje starożytność w Domu Historii Europejskiej? W niniejszym opracowaniu przeanalizowano wizję starożytności prezentowaną w Domu Historii Europejskiej, który jest muzeum historii europejskiej utworzonym przez Parlament Europejski w Brukseli. Autorem opracowania jest jeden z kuratorów, który od zapoczątkowania projektu w 2011 r. pracuje nad poszerzaniem zbiorów muzeum i informowaniem o nich.Dowiedz się więcej

Cover of Bien Symboliques journal

Dom Historii Europejskiej jest muzeum historii europejskiej, które powołał do życia i którym zarządza Parlament Europejski. Otwarto jest w Brukseli w maju 2017 r. Jakie wyzwania stoją przed tym szczególnym muzeum?Dowiedz się więcej

Making HIstories cover - colonial images

Dom Historii Europejskiej otwarto dla zwiedzających 4 maja 2017 r. w ścisłym centrum dzielnicy europejskiej w Brukseli. Wiele już napisano na temat tego muzeum poświęconego historii Europy i wielorakim wyzwaniom, przed którymi Europa stawała i wciąż staje. Niczego jednak nie napisano jeszcze o sposobie, w jaki postrzega muzeum 493 722 zwiedzających, którzy od czasu otwarcia zawitali w jego progi.Dowiedz się więcej

People walking past rememberance names

Dom Historii Europejskiej otwarto w 2017 r. w Brukseli. Obrał on ponadnarodowe podejście do historii Europy i w swojej narracji przedstawia I wojnę światową jako konflikt, który zmienił późniejszą historię Europy i stanowi podstawowy element europejskiej pamięci, aczkolwiek postrzegany z różnych perspektyw. Celem Domu Historii Europejskiej jest przekazanie tego głębokiego i trwałego wpływu dzięki przyjęciu podejścia muzeologicznego wykraczającego poza tradycyjne...Dowiedz się więcej

W miarę jak Parlament Europejski (PE) zdobywał uprawnienia w ostatnich dziesięcioleciach, działanie instytucji cechowała coraz większa złożoność i dążenie do zwiększenia legitymacji. Zarządzanie komunikacją miało kluczowe znaczenie dla obu tych kwestii, przebiegając w dwóch kierunkach: specjalizacja komisji parlamentarnych i coraz większy zasięg publiczny. Stanowią one podstawę wysiłków PE na rzecz zrekompensowania deficytu demokratycznego w strukturze Unii Europejskiej (UE).Dowiedz się więcej

Cover of Museums and Identity ICOM publication

Pod wieloma względami Dom Historii Europejskiej można nazywać „rozszerzonym muzeum”. W niniejszym artykule omówione zostaną trzy główne pomysły związane z tym tematem. Po pierwsze, w jaki sposób można opisać europejski charakter tego muzeum? Po drugie, w jaki sposób jest ono zakorzenione w przestrzeni: zarówno w jego krajobrazie lokalnym, jak i w szerszej, europejskiej przestrzeni geograficznej? Po trzecie, w jaki sposób...Dowiedz się więcej

Cover image man holding child on shoulders looking at statue

Powstały z inicjatywy Parlamentu Europejskiego i zainaugurowany 4 maja 2017 r. w Brukseli Dom Historii Europejskiej jest współczesnym muzeum pomyślanym jako „miejsce pamięci i przyszłości” i przeznaczonym dla szerokiej publiczności.Dowiedz się więcej

Front cover European Commemoration book

W swoim artykule Andrea Mork, główny kurator Domu Historii Europejskiej, rozważa podstawy teoretyczne, idee przewodnie i główne przesłania historyczne, które miały decydujący charakter dla wystawy stałej w nowym muzeum. Dowiedz się więcej

Front cover European Consciousness book

Taja Vovk van Gaal, kierownik projektu akademickiego Domu Historii Europejskiej, uzupełnia tę książkę rozdziałem na temat historii powstawania muzeum.Dowiedz się więcej

Autobiography cover Hans-Gert Pöttering

Jest to autobiografia Hansa-Gerta Pötteringa, byłego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i inicjatora projektu Domu Historii Europejskiej, opublikowana po raz pierwszy w języku angielskim. Jest to zarówno historia osobista, jak i opowieść o wychodzeniu Europy z chaosu i nienawiści II wojny światowej oraz powojennych podziałów między Wschodem a Zachodem.Dowiedz się więcej

Front cover Past Power book

Martí Grau Segú, członek projektu akademickiego Domu Historii Europejskiej, poświęca swój rozdział historii europejskiej jako historii uwypuklającej rolę unii między ludami i społeczeństwami Europy, nadając znaczenie idei Europy jako historycznego obiektu zdefiniowanego przez wspólne wartości, nie zaś przez położenie geograficzne.Dowiedz się więcej