Back to top

Między władzą a dialogiem: wyzwania dla Domu Historii Europejskiej

Christine Dupont
Artykuł
21 wrz 2020
14 strony

Dom Historii Europejskiej otwarto dla zwiedzających 4 maja 2017 r. w ścisłym centrum dzielnicy europejskiej w Brukseli. Wiele już napisano na temat tego muzeum poświęconego historii Europy i wielorakim wyzwaniom, przed którymi Europa stawała i wciąż staje. Niczego jednak nie napisano jeszcze o sposobie, w jaki postrzega muzeum 493 722 zwiedzających, którzy od czasu otwarcia zawitali w jego progi.

Dostępne formaty i języki
OPIS

Rozdział ten opiera się na krótkich, lecz ważnych uwagach, jakie muzeum otrzymuje od chwili otwarcia. Są to komentarze środowisk akademickich i mediów oraz informacje zwrotne otrzymane bezpośrednio od zwiedzających podczas zwiedzania kolekcji z przewodnikiem. Artykuł będzie poświęcony globalnemu podejściu muzeum i wyzwaniom, przed jakimi stoi jako instytucja publiczna zajmująca się historią. Szczególna uwaga poświęcona zostanie muzeum jako wyjątkowemu środkowi przekazu działającemu w oparciu o własne środki wyrazu i komunikacji. Myśl przewodnia, koncepcja galerii, zbiory i interakcja ze zwiedzającymi będą służyć jako obiektyw, dzięki któremu można rozważać niektóre z głównych cech charakterystycznych tego fascynującego, lecz złożonego obiektu.

© 2020 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/BostonImage Autor: Paul Ashton