Back to top
Letni mundur sił powietrznych Armii Radzieckiej, z samodzielnie wykonanymi orderami
Związek Radziecki (Łotwa) Lata 80. XX w.
Latvijas Okupācijas muzejs, Ryga, Łotwa

Na przełomie lat 1980/81 wybuchła fala protestów ulicznych, squattingu i brutalnych starć z policją. Młodzi ludzie byli niezadowoleni z ówczesnego systemu, jednak niezdolni do znalezienia alternatywy.
Również bezrobocie oraz napięcia na tle rasowym i religijnym prowadziły do krwawych potyczek, często z udziałem młodzieży.

Na Wschodzie młodym ludziom na sercu bardziej leżały pokój, wolność i prawa człowieka. Odegrali oni istotną rolę w ruchu na rzecz reform i autonomii.