Back to top
Świętowanie zjednoczenia przy Bramie Brandenburskiej
Gilles Leimdorfer
Berlin, Niemcy, 30 października 1990 r.
Fotografia
AFP/Getty Images

W dniu 3 października 1990 r. następuje ponowne zjednoczenie Niemiec. Dążenia zjednoczeniowe nabierają impetu z powodu niekończącego się, po upadku muru berlińskiego, exodusu ludzi ze Wschodu na Zachód oraz wyników wyborów w NRD w 1990 r., które pokazują, że obywatele pragną zjednoczenia. Traktat zjednoczeniowy zostaje uzgodniony z powojennymi mocarstwami okupującymi – Stanami Zjednoczonymi, Związkiem Radzieckim, Francją i Wielką Brytanią.