Back to top
Fragment słupa z drutem kolczastym
Granica austriacko-węgierska, lata 40. i 50. XX w.
Drewno, drut
Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Bonn, Niemcy

W zaledwie kilka miesięcy narody Europy Środkowej i Wschodniej obaliły reżimy, które kontrolowały je od dziesięcioleci. Upadały one jeden po drugim, jak kostki domina i wreszcie znika żelazna kurtyna - symbol podzielonego kontynentu.