Back to top
Stalin próbuje zablokować plan Marshalla
The New York Times, Stany Zjednoczone, 1947 r.
Edwin Marcus
Rysunek satyryczny
Reprodukcja
The New York Times, Stany Zjednoczone

Środki z planu Marshalla zaproponowano większości państw na zachodzie i wschodzie Europy, ale Związek Radziecki nakazuje rządom krajów pozostających pod jego wpływami odrzucenie oferty, co przyczynia się do pogłębienia podziału kontynentu. Do czasu zakończenia planu wszystkie objęte nim państwa przekraczają poziom rozwoju gospodarczego sprzed wojny.