Back to top
Aristide Briand (1862–1932)
Francuski polityk
Francja, lata 20. XX w
Granger Historical Picture Archive/Alamy Stock Photo

Podczas zgromadzenia Ligi Narodów w dniu 7 września 1929 r. francuski minister Aristide Briand wezwał kraje europejskie do jednogłośnego potępienia wojny i przyjęcia polityki rozbrojenia. Po raz pierwszy europejskie państwo występuje z inicjatywą wspólnego europejskiego działania.