Back to top
Przywódcy państw sprzymierzonych układają Europę
Londyn, Zjednoczone Królestwo, 1945 r.
Rysunek satyryczny
Reprodukcja
Punch Ltd, Londyn, Zjednoczone Królestwo

Określono na nowo granice i przemieszczono siłą całe społeczności. Zachodni sojusznicy zaakceptowali przesunięcie polskich granic na zachód i kontrolę Związku Radzieckiego nad państwami bałtyckimi. Zmiany granic nastąpiły też we Włoszech, w Bułgarii, Rumunii, Czechosłowacji i na Węgrzech. Niemcy i Austrię podzielono na strefy okupacyjne.