Back to top
Europa i Japonia dokonują rozbioru Chin
Le Petit Journal, Paryż, Francja, 1899 r.
Henri Meyer (1844–1899)
Rysunek satyryczny
Dom Historii Europejskiej, Bruksela, Belgia

Na konferencji berlińskiej (1884–1885) ustalono podstawowe zasady podziału kontynentu afrykańskiego między europejskie potęgi, bez jakiegokolwiek udziału samych Afrykanów. Do 1900 r. tylko trzy państwa pozostają niezależne. Europejskie potęgi chciałyby także podzielić między siebie Azję.