Back to top
Mapa świata
Chiny, 2012 r.
SinoMaps Press
© Unia Europejska 2016 r. /Dom Historii Europejskiej, Bruksela, Belgia

Nasze postrzeganie świata zależy zazwyczaj od miejsca zamieszkania. Widać to niezwykle wyraźnie na mapach świata kreślonych poza Europą: nagle nasz kontynent wydaje się oddalony i mały.