Back to top
Opinie z terenu

Na projekt „Jednorazówki” składają się treści i działania przygotowane przez wiele społeczności, w tym osoby bezpośrednio zaangażowane w zbieranie, recykling, reutylizację i ograniczanie ilości odpadów w Brukseli.