Back to top
Dan Mladosti

Dan Mladosti (Dzień Młodzieży)

Novi kolektivizem (NK)

Socjalistyczna Republika Słowenii, Jugosławia, 1987 r.