Back to top
„Hand Mask” - Anna Vasof (ur. 1985), Wiedeń, Austria, marzec 2020 r., Ceramika i gumki
© Dom Historii Europejskiej, Bruksela, Belgia

Pandemia

Pandemia COVID-19 ujawniła ludzką podatność na zagrożenia i wystawiła na próbę solidarność europejską.

Na początku pandemii kraje europejskie zareagowały indywidualnie, zamykając granice, ograniczając swobodę podróżowania i wolności obywatelskie. Krytycy obawiają się, że podstawowe wolności mogą ulec długoterminowemu ograniczeniu.

Jednakże pomimo tych wszystkich niesprzyjających okoliczności wśród zwykłych ludzi podniosła się fala solidarności. W międzyczasie państwa członkowskie i instytucje UE wspólnie uzgodniły bezprecedensowy program odbudowy społeczeństw i gospodarek najbardziej dotkniętych pandemią.