Back to top
© The Royal Albert Memorial Museum

Paul Mouland

Paul Mouland, zespół Freemovement i pomagający im wolontariusze rozwozili rowerami z przyczepką ciepłe posiłki bezdomnym oraz leki, książki, paczki żywnościowe i artykuły pierwszej potrzeby ludziom, którzy w czasie pandemii ucierpieli finansowo i emocjonalnie. Zespół nawiązał partnerstwo z wieloma organizacjami społecznymi, w tym z grupami wyznaniowymi, jak St Thomas Food Fight czy St Thomas Medical Centre. Paul był również gospodarzem posiedzeń nadzwyczajnych online poświęconych pandemii Covid-19 dla dzielnic St Thomas, Alphington i Exwick. Zespół Freemovement niezwykle pomógł miastu Exeter. – Kandydat zgłoszony przez Chloe Pooley