Back to top
© The Royal Albert Memorial Museum

Mahi Ahmed

Mahi Ahmed jest autorem projektu przedsiębiorstwa społecznego Inclusive Exeter niosącego pomoc najbardziej potrzebującym w czasie pandemii koronowisrusa. Po wybuchu pandemii Mahi zaczął opracowywać plan przygotowywania smacznych i odżywczych posiłków i dostarczania ich mieszkańcom Exeter znajdującym się w trudnej sytuacji. W ciągu kilku dni znaleźli się ochotnicy, którzy stworzyli zgraną grupę koordynatorów, odbiorców zamówień, robiących zakupy, kucharzy i rozwozicieli. Mahi zaraził swoim entuzjazmem i pozytywną energią cały zespół. Dzięki jego pomysłowości i motywacji ponad tysiąc osób dostało posiłki i paczki z jedzeniem. On sam powiedziałby, że nominacja należy się każdemu członkowi zespołu, jednak to Mahi stał się naszą legendą. – Kanadydat zgłoszony przez Alana Quicka