Back to top
© Helen Hopkins

Miś w oknie

Oldham Gallery opublikowała dziewięć wystaw cyfrowych: Życie podczas blokady, Życzliwość, Przedmioty, Dokonania, Zmiany, Wiadomości, Przyroda, Sport i Praca. W sierpniu poprosiła o teksty pisane – „Listy z czasów blokady”.