Back to top
© Sakari Kiuru, Fińska Agencja Dziedzictwa Kulturowego

Lekcje przyrody w Parku Sinebrychoff dla klasy 3B Szkoły Niemieckiej w Helsinkach (Deutsche Schule Helsinki), 26 maja 2020 r. Gdy w połowie maja ponownie otwarto szkoły, część klas pracowała na świeżym powietrzu, a pozostałe w pomieszczeniach. Na drugim planie nauczycielka dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych – Anmol Dogar.